top of page

 Ვადები და პირობები 

შეთანხმება მომხმარებელსა და Joshuavillarreal.com-ს შორის

Joshuavillarreal.com ვებსაიტი ("საიტი") შედგება სხვადასხვა ვებ გვერდებისგან, რომლებსაც ოპერირებას უწევს Joshua Villarreal Training LLC ("Joshua Villarreal Training"). მთელ საიტზე, ტერმინები "ჩვენი", "ჩვენ" და "ჩვენ" ეხება შპს Joshua Villarreal Training. Joshuavillarreal.com შემოგთავაზებთ იმ პირობით, რომ თქვენ დაეთანხმებით აქ მოცემული პირობების, პირობებისა და შენიშვნების ცვლილების გარეშე („პირობები“). თქვენ მიერ Joshuavillarreal.com-ის გამოყენება წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ყველა ასეთ პირობებთან. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს პირობები და შეინახეთ მათი ასლი თქვენი მითითებისთვის. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან მონაწილეობა მიიღოთ ამ საიტის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებში.

 

Joshuavillarreal.com არის ელექტრონული კომერციის საიტი.

 

ამ ვებსაიტის მიზანია მიაწოდოს ვიზიტორებს უახლესი ინფორმაცია სერვისებისა და საქონლის შესახებ, მიაწოდოს ტრენინგის შინაარსი ადგილობრივი და გლობალური მოთამაშეებისთვის, დაჯავშნოს სერვისები კლიენტებისთვის, და გაყიდოს სასწავლო სერვისები, ონლაინ პროგრამები და გაყიდული ფიზიკური ბრენდირებული პროდუქტები. შპს Joshua Villarreal Training-ის მიერ.  

 

როდესაც თქვენ შექმნით ანგარიშს, ყიდულობთ ხელმოწერას და/ან იყენებთ Joshua Villarreal Training LLC სერვისებს, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს.

 

კონფიდენციალურობა

თქვენ მიერ Joshuavillarreal.com-ის გამოყენება ექვემდებარება Joshua Villarreal Training-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც ასევე მართავს საიტს და აცნობებს მომხმარებლებს მონაცემთა შეგროვების ჩვენი პრაქტიკის შესახებ.

 

ელექტრონული კომუნიკაციები

Joshuavillarreal.com-ის მონახულება ან Joshua Villarreal Training-ისთვის ელფოსტის გაგზავნა წარმოადგენს ელექტრონულ კომუნიკაციას. თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ელექტრონული კომუნიკაციები და ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტით და საიტზე, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყოს წერილობითი ფორმით.

 

Თქვენი ანგარიში

თუ თქვენ იყენებთ ამ საიტს, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშისა და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე და თქვენს კომპიუტერზე წვდომის შეზღუდვაზე და თანახმა ხართ მიიღოთ პასუხისმგებლობა ყველა აქტივობაზე, რომელიც ხდება თქვენი ანგარიშის ან პაროლის ქვეშ. თქვენ არ შეგიძლიათ დანიშნოთ ან სხვაგვარად გადასცეთ თქვენი ანგარიში რომელიმე სხვა პირს ან ერთეულს. თქვენ აღიარებთ, რომ Joshua Villarreal Training არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის წვდომაზე თქვენს ანგარიშზე, რომელიც გამოწვეულია თქვენი ანგარიშის ქურდობის ან მითვისების შედეგად. Joshua Villarreal Training და მისი პარტნიორები იტოვებენ უფლებას უარი თქვან ან გააუქმონ მომსახურება, შეწყვიტონ ანგარიშები ან ამოიღონ ან შეცვალონ შინაარსი ჩვენი შეხედულებისამებრ.

 

ცამეტ წლამდე ბავშვები

Joshua Villarreal Training შეგნებულად არ აგროვებს, არც ონლაინ და არც ოფლაინ, პირად ინფორმაციას ცამეტ წლამდე ასაკის პირებისგან ბავშვის მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე. თუ თქვენ ხართ 18 წლამდე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Joshuavillarreal.com მხოლოდ მშობლის ან მეურვის ნებართვით.

 

 

განმეორებადი გამოწერები და წევრობები

განმეორებადი გადასახადები დაფარავს ჩემი გამოწერის, წევრობის ან ტრენინგის სერვისების ღირებულებას.
ამ საიტზე გამოწერის ან წევრობის შეძენით, ან პირადად, თქვენ უფლებას აძლევთ Joshua Villarreal Training LLC-ს, დააკისროს თქვენი საკრედიტო ბარათი ან საბანკო ანგარიში ამ წევრობისთვის ან გამოწერისთვის თქვენს მითითებულ განახლების თარიღში.

 

წინასწარი შეტყობინება არ არის საჭირო, თუ გადასახადის თარიღი ან ოდენობა არ შეიცვლება. ამ შემთხვევაში, შპს Joshua Villarreal Training შეგატყობინებთ ასეთი ცვლილებების შესახებ მინიმუმ 72 საათით ადრე, როდესაც იგეგმება ცვლილებების ძალაში შესვლა.

ავტორიზაციის პირობები ძალაში რჩება მანამ, სანამ მოთხოვნა შეწყვეტის შესახებ წერილობით არ იქნება წარდგენილი.
 

 

გაუქმების/ანაზღაურების პოლიტიკა

• ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი წლიური ან თვიური გამოწერა. მყიდველის პასუხისმგებლობაა გააუქმოს ხელმოწერა და მიაწოდოს გაუქმების შესახებ შეტყობინება წერილობით.

 

• თუ არ გეცნობებათ წერილობით info@joshuavillarreal.com-ზე გაუქმების მოთხოვნის შესახებ, თქვენი გამოწერის დაგეგმილ განახლებამდე სულ მცირე 72 საათით ადრე, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, ავტომატურად განვაახლოთ თქვენი გამოწერა ყოველთვიურად ან წლიურად (ან სხვა განსაზღვრული დრო გადახდის გეგმები) არჩეული სერვისებისთვის და დარიცხული იქნება მოწოდებული გადახდის მეთოდით, შერჩეული სერვისებისთვის შპს Joshua Villarreal Training-ის მიერ დადგენილი კურსით.

 

• თუ გსურთ გააუქმოთ სააბონენტო გეგმა, მოგვწერეთ info@joshuavillarreal.com ელ. ფოსტის სათაურის ველში „გაუქმების მოთხოვნა“, ელფოსტა და სახელი თქვენს ანგარიშზე და თქვენი გაუქმების მიზეზი.

• თანხის დაბრუნება და ანაზღაურება არ არის გარანტირებული, რომ გაიცემა შპს Joshua Villarreal Training და მასთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ. ნაწილობრივი ან სრული ანაზღაურება სერვისებისთვის, რომლებიც ჯერ არ არის მოწოდებული, შეიძლება გაიცეს ბიზნესის შეხედულებისამებრ, თითოეულ შემთხვევაში. თანხის დაბრუნება და ანაზღაურება არ მოხდება უკვე გაწეული მომსახურებისთვის, რაიმე მიზეზით.

• ონლაინ კურსები და სააბონენტო გადასახადი არ ანაზღაურდება. თანხის დაბრუნება არ მოხდება რაიმე მიზეზის გამო, მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემდეგი:
 

 

  1. თქვენ ირჩევთ არ შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე, კურსებზე ან გამოწერებზე თქვენი გეგმის ვადის ამოწურვამდე. 

  2. აღარ გსურთ ტრენინგის ან კურსის დასრულება რაიმე მიზეზის გამო.

  3. დაშავებული ხარ.

  4. გარკვეული შინაარსი ამოღებულია კურსებიდან ან გამოწერებიდან. 

  5. თქვენი ანგარიში შეჩერებულია ამ მომსახურების პირობების ან რაიმე კანონის დარღვევის გამო.

 

თქვენ კვლავ გექნებათ წვდომა იმ კონტენტზე, რომლითაც თქვენ გადაიხადეთ წვდომა თქვენი გამოწერის პერიოდის გასვლამდე, თუ შპს Joshua Villarreal Training შპს არ მოხსნის სერვისიდან წვდომას ამ შეთანხმების დარღვევისთვის. 


• დეპოზიტები სერვისებისთვის: ტრენინგის თარიღის დაჯავშნისთვის ჩადებული შენატანები უკან არ არის დაბრუნებული, მაგრამ შეინარჩუნებს მათ ღირებულებას დეპონირებული თანხისთვის, რომელიც გამოყენებული იქნება მომავალი შესყიდვებისთვის მომსახურების მიმდინარე ტარიფებით. დეპოზიტებზე კრედიტი უნდა იქნას გამოყენებული ახალ შენაძენზე გაუქმების დღიდან 1 წლის განმავლობაში. 

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ info@joshuavillarreal.com ნებისმიერი შეკითხვისთვის.

 

ბმულები მესამე მხარის საიტებზე/მესამე მხარის სერვისებზე

Joshuavillarreal.com შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე („დაკავშირებული საიტები“). დაკავშირებული საიტები არ ექვემდებარება Joshua Villarreal Training-ის კონტროლს და Joshua Villarreal Training არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, დაკავშირებულ საიტზე მოცემულ ბმულზე, ან დაკავშირებულ საიტზე რაიმე ცვლილებასა თუ განახლებაზე. Joshua Villarreal Training მოგაწოდებთ ამ ბმულებს მხოლოდ მოხერხებულობის მიზნით და ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ ნიშნავს Joshua Villarreal Training-ის მიერ საიტის მხარდაჭერას ან რაიმე ასოციაციას მის ოპერატორებთან.

 

Joshuavillarreal.com-ის მეშვეობით ხელმისაწვდომი ზოგიერთი სერვისი მოწოდებულია მესამე მხარის საიტებისა და ორგანიზაციების მიერ. Joshuavillarreal.com დომენიდან მომდინარე ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის ან ფუნქციის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ Joshua Villarreal Training-მა შეიძლება გაუზიაროს ასეთი ინფორმაცია და მონაცემები ნებისმიერ მესამე მხარეს, ვისთანაც Joshua Villarreal Training-ს აქვს სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რათა უზრუნველყოს მოთხოვნილი პროდუქტი. მომსახურება ან ფუნქციონირება Joshuavillarreal.com-ის მომხმარებლებისა და მომხმარებლების სახელით.

 

არაკანონიერი ან აკრძალული გამოყენება/ინტელექტუალური საკუთრება 

თქვენ მოგეცემათ არაექსკლუზიური, არატრანსფერული, გაუქმებადი ლიცენზია Joshuavillarreal.com-ზე წვდომისა და გამოყენებისთვის, მკაცრად ამ გამოყენების პირობების შესაბამისად. როგორც თქვენ მიერ საიტის გამოყენების პირობა, თქვენ იძლევით გარანტიას Joshua Villarreal Training-ისთვის, რომ თქვენ არ გამოიყენებთ საიტს ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც არის უკანონო ან აკრძალული ამ პირობებით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი ისეთი გზით, რამაც შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს, გადატვირთოს ან შეაფერხოს საიტი ან ხელი შეუშალოს სხვა მხარის გამოყენებასა და საიტის სიამოვნებას. თქვენ არ შეგიძლიათ მიიღოთ ან სცადოთ რაიმე მასალის ან ინფორმაციის მოპოვება ნებისმიერი საშუალებით, რომელიც განზრახ არ არის ხელმისაწვდომი ან გათვალისწინებული საიტის მეშვეობით.

 

ყველა კონტენტი, რომელიც შედის სერვისის ნაწილად, როგორიცაა ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, სურათები, ისევე როგორც მათი კომპილაცია და საიტზე გამოყენებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, არის Joshua Villarreal Training-ის ან მისი მომწოდებლების საკუთრება და დაცულია საავტორო უფლებებით და სხვა კანონები, რომლებიც იცავს ინტელექტუალურ საკუთრებას და საკუთრების უფლებებს. თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ და დაიცვან საავტორო უფლებების და სხვა საკუთრების შენიშვნები, ლეგენდები ან სხვა შეზღუდვები, რომლებიც შეიცავს ნებისმიერ ასეთ შინაარსს და არ შეიტანთ რაიმე ცვლილებას მათში.

 

თქვენ არ შეცვლით, გამოაქვეყნებთ, გადასცემთ, შეცვლით ინჟინერიას, არ მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემაში ან გაყიდვაში, არ შექმნით წარმოებულ ნამუშევრებს ან რაიმე სახით გამოიყენებთ ნებისმიერ შინაარსს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნაპოვნი საიტზე. Joshua Villarreal Training კონტენტი არ არის გასაყიდი. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება არ გაძლევთ უფლებას განახორციელოთ ნებისმიერი დაცული შინაარსის არასანქცირებული გამოყენება და, კერძოდ, თქვენ არ წაშლით ან შეცვლით რაიმე საკუთრების უფლებას ან ატრიბუტის შენიშვნას რომელიმე შინაარსზე. თქვენ გამოიყენებთ დაცულ შინაარსს მხოლოდ თქვენი პირადი სარგებლობისთვის და სხვაგვარად არ გამოიყენებთ კონტენტს Joshua Villarreal Training-ისა და საავტორო უფლებების მფლობელის წერილობითი ნებართვის გარეშე. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ იძენთ საკუთრების უფლებას არცერთ დაცულ კონტენტზე. ჩვენ არ გაძლევთ Joshua Villarreal Training-ის ან ჩვენი ლიცენზირების ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზიებს, გამოხატულ ან ნაგულისხმევს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც პირდაპირ არის უფლებამოსილი ამ პირობებით.

 

საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება

საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბიულეტენის სერვისებს, ჩატის ზონებს, ახალი ამბების ჯგუფებს, ფორუმებს, თემებს, პერსონალურ ვებ გვერდებს, კალენდრებს და/ან სხვა შეტყობინებებს ან კომუნიკაციის საშუალებას, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ შეძლოთ კომუნიკაცია ფართო საზოგადოებასთან ან ჯგუფთან (კოლექტიური, "საკომუნიკაციო სერვისები"). თქვენ თანახმა ხართ გამოიყენოთ საკომუნიკაციო სერვისები მხოლოდ იმ შეტყობინებების და მასალის გამოსაქვეყნებლად, გასაგზავნად და მისაღებად, რომლებიც სათანადოა და დაკავშირებულია კონკრეტულ საკომუნიკაციო სერვისთან.

 

მაგალითად, და არა შეზღუდვის სახით, თქვენ ეთანხმებით, რომ საკომუნიკაციო სერვისით სარგებლობისას თქვენ არ: ცილისწამებას, შეურაცხყოფას, შევიწროებას, თვალთვალს, მუქარას ან სხვაგვარად დაარღვევთ სხვათა კანონიერ უფლებებს (როგორიცაა კონფიდენციალურობისა და საჯაროობის უფლებები). ; გამოაქვეყნოს, გამოაქვეყნოს, ატვირთოს, გაავრცელოს ან გაავრცელოს ნებისმიერი შეუსაბამო, უხამსი, ცილისმწამებლური, დამრღვევი, უცენზურო, უხამსი ან უკანონო თემა, სახელი, მასალა ან ინფორმაცია; ატვირთეთ ფაილები, რომლებიც შეიცავს ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით (ან საჯაროობის კონფიდენციალურობის უფლებით) დაცულ პროგრამულ უზრუნველყოფას ან სხვა მასალას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ ფლობთ ან აკონტროლებთ მათ უფლებებს ან არ გაქვთ მიღებული ყველა საჭირო თანხმობა; ატვირთეთ ფაილები, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს, დაზიანებულ ფაილებს ან სხვა მსგავს პროგრამებს ან პროგრამებს, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს სხვისი კომპიუტერის მუშაობა; განათავსეთ რეკლამა ან შესთავაზეთ გაყიდოთ ან შეიძინოთ ნებისმიერი საქონელი ან მომსახურება ნებისმიერი საქმიანი მიზნისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი საკომუნიკაციო სერვისი სპეციალურად დაუშვებს ასეთ შეტყობინებებს; ჩაატაროს ან გაგზავნოს გამოკითხვები, კონკურსები, პირამიდული სქემები ან ჯაჭვის ასოები; ჩამოტვირთეთ ნებისმიერი ფაილი, რომელიც გამოქვეყნებულია საკომუნიკაციო სერვისის სხვა მომხმარებლის მიერ, რომელიც თქვენ იცით, ან გონივრულად უნდა იცოდეთ, არ შეიძლება კანონიერად გავრცელდეს ამ გზით; გააყალბოს ან წაშალოს ნებისმიერი ავტორის ატრიბუტი, კანონიერი ან სხვა სათანადო შენიშვნები ან საკუთრების აღნიშვნები ან ეტიკეტები პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა მასალის წარმოშობის ან წყაროს შესახებ, რომელიც შეიცავს ატვირთულ ფაილში; შეზღუდოს ან შეზღუდოს ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის გამოყენება და სარგებლობა საკომუნიკაციო სერვისებით; დაარღვიოს ქცევის კოდექსი ან სხვა სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც შეიძლება მოქმედი იყოს ნებისმიერი კონკრეტული საკომუნიკაციო სერვისისთვის; მოიპოვოს ან სხვაგვარად შეაგროვოს ინფორმაცია სხვების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მისამართები, მათი თანხმობის გარეშე; არღვევს ნებისმიერ მოქმედ კანონს ან რეგულაციას.

 

Joshua Villarreal Training-ს არ აქვს ვალდებულება გააკონტროლოს საკომუნიკაციო სერვისები. თუმცა, Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას განიხილოს საკომუნიკაციო სამსახურში განთავსებული მასალები და წაშალოს ნებისმიერი მასალა თავისი შეხედულებისამებრ. Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ნებისმიერ ან ყველა საკომუნიკაციო სერვისზე ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, რაიმე მიზეზით.

 

Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გაამჟღავნოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი მოქმედი კანონის, რეგულაციის, სამართლებრივი პროცესის ან სამთავრობო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, ან შეცვალოს, უარი თქვას გამოქვეყნებაზე ან წაშალოს ნებისმიერი ინფორმაცია ან მასალა, მთლიანად ან ნაწილობრივ, Joshua Villarreal Training-ის შეხედულებისამებრ.

 

ყოველთვის იყავით სიფრთხილით, როდესაც აწვდით თქვენს ან თქვენს შვილებს პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას ნებისმიერ საკომუნიკაციო სერვისში. Joshua Villarreal Training არ აკონტროლებს ან ადასტურებს კონტენტს, შეტყობინებებს ან ინფორმაციას, რომელიც ნაპოვნია რომელიმე საკომუნიკაციო სერვისში და, შესაბამისად, Joshua Villarreal Training კონკრეტულად უარს ამბობს პასუხისმგებლობაზე საკომუნიკაციო სერვისებთან დაკავშირებით და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც გამოწვეულია თქვენი მონაწილეობით ნებისმიერ საკომუნიკაციო სერვისში. მენეჯერები და მასპინძლები არ არიან Joshua Villarreal Training-ის უფლებამოსილი სპიკერები და მათი შეხედულებები სულაც არ ასახავს Joshua Villarreal Training-ის შეხედულებებს.

 

საკომუნიკაციო სერვისში ატვირთული მასალები შეიძლება დაექვემდებაროს გამოქვეყნებულ შეზღუდვებს გამოყენების, რეპროდუქციისა და/ან გავრცელების შესახებ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ შეზღუდვების დაცვაზე, თუ ატვირთავთ მასალებს.

 

მასალები მოწოდებული Joshuavillarreal.com-ზე ან გამოქვეყნებულია Joshua Villarreal Training ვებ გვერდზე

Joshua Villarreal Training არ აცხადებს საკუთრებას იმ მასალებზე, რომელსაც თქვენ აწვდით Joshuavillarreal.com-ს (მათ შორის გამოხმაურება, წინადადებები, იდეები, სურათები, ვიდეოები და მიმოხილვები) ან გამოაქვეყნეთ, ატვირთეთ, შეიტანეთ ან გაგზავნეთ Joshua Villarreal Training საიტზე ან ჩვენს დაკავშირებულ სერვისებზე ( ერთობლივად "წარდგენილები"). თუმცა, თქვენი წარდგენის გამოქვეყნებით, ატვირთვით, შეყვანით, მიწოდებით ან წარდგენით თქვენ ანიჭებთ Joshua Villarreal Training-ს, ჩვენს შვილობილი კომპანიებს და აუცილებელ ქველიცენზიატებს ნებართვას გამოიყენონ თქვენი წარდგენა მათი ინტერნეტ ბიზნესის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, უფლებები. თქვენი წარდგენის კოპირება, გავრცელება, გადაცემა, საჯარო ჩვენება, საჯარო შესრულება, რეპროდუცირება, რედაქტირება, თარგმნა და რეფორმირება; და თქვენი სახელის გამოქვეყნება თქვენს წარდგენასთან დაკავშირებით.

 

არანაირი კომპენსაცია არ იქნება გადახდილი თქვენი წარდგენის გამოყენებასთან დაკავშირებით, როგორც ეს მოცემულია აქ. Joshua Villarreal Training LLC არ არის ვალდებული გამოაქვეყნოს ან გამოიყენოს ნებისმიერი წარდგენა, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მიაწოდოთ და შეუძლია ნებისმიერ დროს წაშალოს ნებისმიერი წარდგენა Joshua Villarreal Training LLC-ის შეხედულებისამებრ.

 

თქვენი წარდგენის გამოქვეყნებით, ატვირთვით, შეყვანით, მიწოდებით ან წარდგენით თქვენ იძლევით გარანტიას და აცხადებთ, რომ თქვენ ფლობთ ან სხვაგვარად აკონტროლებთ თქვენს წარდგენის ყველა უფლებას, როგორც ეს აღწერილია ამ განყოფილებაში, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ყველა იმ უფლების მიწოდების, გამოქვეყნების, ატვირთეთ, შეიტანეთ ან გაგზავნეთ წინადადებები.

 

მესამე მხარის ანგარიშები

თქვენ შეძლებთ დააკავშიროთ თქვენი Joshua Villarreal Training ანგარიში მესამე მხარის ანგარიშებს. თქვენი Joshua Villarreal Training ანგარიშის თქვენს მესამე მხარის ანგარიშთან დაკავშირებით, თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ეთანხმებით თქვენს შესახებ ინფორმაციის უწყვეტად გაცემას სხვებისთვის (ამ მესამე მხარის საიტებზე თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების შესაბამისად). თუ არ გსურთ თქვენს შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ამ გზით, არ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია.

 

საერთაშორისო მომხმარებლები

სერვისს აკონტროლებს, მართავს და მართავს Joshua Villarreal Training LLC ჩვენი ოფისებიდან აშშ-ში. თუ თქვენ შედიხართ სერვისზე აშშ-ს ფარგლებს გარეთ, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა ადგილობრივი კანონის დაცვაზე. თქვენ თანახმა ხართ, რომ არ გამოიყენებთ Joshua Villarreal Training Content-ს, რომელიც ხელმისაწვდომია Joshuavillarreal.com-ის მეშვეობით ნებისმიერ ქვეყანაში ან ნებისმიერი მოქმედი კანონებით, შეზღუდვებით ან რეგულაციებით აკრძალული ფორმით.

 

ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ, აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიცვან უვნებელი შპს Joshua Villarreal Training LLC, მისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები და მესამე მხარეები ნებისმიერი დანაკარგისთვის, ხარჯისთვის, ვალდებულებისთვის და ხარჯებისთვის (მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური), რომელიც დაკავშირებულია ან წარმოიქმნება თქვენი გამოყენების შედეგად. ან საიტის ან სერვისების გამოყენების შეუძლებლობა, თქვენ მიერ გაკეთებული მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ნებისმიერი გამოქვეყნება, ამ შეთანხმების ნებისმიერი პირობის დარღვევა ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევა, ან რაიმე მოქმედი კანონების, წესებისა თუ რეგულაციების დარღვევა. Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას, საკუთარი ხარჯებით, აიღოს ექსკლუზიური დაცვა და კონტროლი ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც სხვაგვარად იქნება დაქვემდებარებული თქვენს მიერ ანაზღაურებას, ამ შემთხვევაში თქვენ სრულად ითანამშრომლებთ Joshua Villarreal Training-თან ნებისმიერი არსებული დაცვის დამტკიცებაში.

 

არბიტრაჟი

იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს არ შეუძლიათ გადაწყვიტონ რაიმე დავა მათ შორის, რომელიც წარმოიქმნება ან ეხება ამ წესებსა და პირობებს, ან წინამდებარე დებულებებს, იქნება ეს კონტრაქტი, დელიქტური ან სხვა კანონით ან სამართლიანობით ზიანის ანაზღაურების ან სხვა სახის შეღავათებისთვის, მაშინ ასეთი დავა გადაწყდება მხოლოდ საბოლოო და სავალდებულო არბიტრაჟით ფედერალური საარბიტრაჟო აქტის შესაბამისად, რომელსაც ატარებს ერთი ნეიტრალური არბიტრი და ადმინისტრირებას უწევს ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაცია, ან მხარეთა მიერ შერჩეული მსგავსი საარბიტრაჟო სამსახური, იმ ადგილას, რომელზეც ორმხრივად არის შეთანხმებული. პარტიები. არბიტრის გადაწყვეტილება საბოლოოა და მასზე გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებულ იქნეს იურისდიქციის მქონე ნებისმიერ სასამართლოში. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სამართლებრივი ან სამართლიანი ქმედება, სამართალწარმოება ან არბიტრაჟი წარმოიქმნება ან ეხება ამ წესებსა და პირობებს, უპირატესი მხარე უფლებამოსილია აინაზღაუროს თავისი ხარჯები და გონივრული ადვოკატის საფასური. მხარეები თანხმდებიან განახორციელონ ყველა დავა და პრეტენზია წინამდებარე წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით ან ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ წესებისა და პირობების შედეგად, პირდაპირ თუ ირიბად, მათ შორის დელიქტური პრეტენზიები, რომლებიც არის ამ წესებისა და პირობების შედეგი. მხარეები თანხმდებიან, რომ ფედერალური საარბიტრაჟო აქტი არეგულირებს ამ დებულების ინტერპრეტაციას და აღსრულებას. მთელი დავა, ამ საარბიტრაჟო დებულების ფარგლებსა და აღსრულებადობის ჩათვლით, განსაზღვრავს არბიტრი. ეს საარბიტრაჟო დებულება გადარჩება წინამდებარე წესებისა და პირობების შეწყვეტის შემდეგ.

 

კლასის ქმედებაზე უარის თქმა

ნებისმიერი არბიტრაჟი წინამდებარე წესებით და პირობებით ჩატარდება ინდივიდუალურ საფუძველზე; დაუშვებელია კლასობრივი არბიტრაჟები და კლასობრივი/წარმომადგენლობითი/კოლექტიური ქმედებები. მხარეები თანხმდებიან, რომ მხარეს შეუძლია პრეტენზიები წაუყენოს სხვის წინააღმდეგ მხოლოდ თითოეულის ინდივიდუალური შესაძლებლობებით, და არა როგორც მოსარჩელე ან კლასის წევრი ნებისმიერი პრეტენზიული კლასის, კოლექტიური და/ან სასამართლო პასუხისმგებელი პასუხისმგებელი კლასში. ᲡᲮᲕᲐ. გარდა ამისა, თუ თქვენ და Joshua Villarreal Training სხვაგვარად არ შეთანხმდებით, არბიტრს არ შეუძლია გააერთიანოს ერთზე მეტი პირის პრეტენზიები და სხვაგვარად არ უხელმძღვანელოს წარმომადგენლის ან კლასობრივი საქმის წარმოების ნებისმიერ ფორმას.

 

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც შედის ან ხელმისაწვდომია საიტის საშუალებით, შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. ცვლილებები პერიოდულად ემატება აქ მოცემულ ინფორმაციას. JOSHUA VILLARREAL TRAINING LLC და/ან მის მომწოდებლებს შეუძლიათ განახორციელონ გაუმჯობესება და/ან ცვლილებები საიტზე ნებისმიერ დროს.

 

JOSHUA VILLARREAL TRAINING LLC და/ან მისი მომწოდებლები არ აწარმოებენ წარმოდგენას ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტების, პროდუქტებისა და სერვისების შესაბამისობის, სანდოობის, ხელმისაწვდომობის, დროულობისა და სიზუსტის შესახებ. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული მაქსიმალური ზომით, ყველა ასეთი ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტი, მომსახურება და დაკავშირებული გრაფიკა მოწოდებულია „როგორც არის“ რაიმე სახის გარანტიის ან მდგომარეობის გარეშე. ჯოშუა Villarreal Training LLC და / ან მისი მომწოდებლები ამ ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტების, სერვისებისა და მასთან დაკავშირებული გრაფიკის გათვალისწინებით, მათ შორის ყველა იმ ვალდებულებას ან ვაჭრობის პირობებს, კონკრეტული მიზნისთვის, ტიტულისა და არასტანდარტული .

 

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მაქსიმალური მოცულობით, არ იესო ნავესუბში ვილორალური ტრენინგი LLC ან / და მისი მომწოდებლები ვალდებულნი არიან იყოს ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, სადამსჯელო, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, განსაკუთრებული, ზიანის ან ზიანის ანაზღაურება, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ზიანის დაკარგვის გარეშე გამოყენება, მონაცემები ან მოგება, რომელიც წარმოიქმნება ან რაიმე გზით არის დაკავშირებული საიტის გამოყენებასთან ან შესრულებასთან, საიტის ან მასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენების შეფერხებით ან შეუძლებლობით, დებულება , პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტები, სერვისები და დაკავშირებული გრაფიკა, რომელიც მიღებულია საიტის მეშვეობით, ან სხვაგვარად, რომელიც წარმოიქმნება საიტის გამოყენების შედეგად, მიუხედავად იმისა, დაფუძნებულია კონტრაქტზე, დანაშაულზე, სხვა უყურადღებო უგულებელყოფაზე, მიცემული იყო მინიშნებები ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო/იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანის გამო, ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ საიტის რომელიმე ნაწილით, ან რომელიმე ამ გამოყენების პირობებით, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ საიტის გამოყენება.

 

 

ატლეტური პასუხისმგებლობის გათავისუფლება და უვნებელი შეთანხმება

არსებობს გარკვეული თანდაყოლილი რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია სპორტულ და/ან სპორტულ ვარჯიშში მონაწილეობასთან, რომლებიც არ შეიძლება აღმოიფხვრას, იქნება ეს პირადად მონაწილეობა თუ ონლაინ კურსებსა და წევრობებში. ეს რისკები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: (1) მცირე დაზიანებებით, როგორიცაა ნაკაწრები, ჭრილობები, სისხლჩაქცევები და დაჭიმულობა; და (2) ძირითადი დაზიანებები, როგორიცაა თვალების დაზიანებები, მხედველობის დაკარგვა, სახსრების დაზიანებები, ზურგის დაზიანებები, გულის შეტევა, ტვინის შერყევა, დამბლა და სიკვდილიც კი. ასევე ამ რისკებში შედის იგივე ან მსგავსი დაზიანებები, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს სასწავლო აღჭურვილობის გამოყენებას, მოედნის ან სასწავლო საშუალებების ფაქტობრივ გამოყენებას, სხვათა ქმედებებს ან სასწრაფო დახმარების პერსონალის ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას (შემდგომში განვსაზღვრავთ ამ რისკებს და პოტენციური დაზიანებები, როგორც „რისკები“). ეს რისკები იქნება იმ საქმიანობაში, რომელსაც ემსახურება შპს Joshua Villarreal Training და მასთან დაკავშირებული კომპანიები.
ამ პუნქტის წაკითხვისას და ამ რისკების გაცნობიერების შემდეგ, თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ და/ან თქვენი არასრულწლოვნის მონაწილეობა ამ აქტივობებში ნებაყოფლობითია და რომ თქვენი ან თქვენი არასრულწლოვნის სახელით ეთანხმებით ყველა შემდეგს:
1. რისკის დაკისრება თქვენი და/ან თქვენი არასრულწლოვნის სახელით, აიღეთ ყველა რისკი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას აქტივობებში მონაწილეობის შედეგად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სპორტსმენებით, სპორტით, სპორტით, სპორტით. პროგრამები და სერვისები, სხვათა ქმედებები ან გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომობა, ისევე როგორც წინა აბზაცში აღწერილი რისკები.
2. ანაზღაურება/დაკავება უვნებელი თქვენი და/ან თქვენი არასრულწლოვანი და/ან ჩვენი მემკვიდრეების, პირადი წარმომადგენლების და/ან თანამდებობის პირების სახელით, ასევე თანახმა არიან აანაზღაურონ და დააკავონ Joshua Villarreal Training LLC და მასთან დაკავშირებული კომპანიები, ასევე მათი შვილობილი კომპანიები, მშობლები, შვილობილი კომპანიები, დავალებები, პარტნიორები, ადვოკატები, წევრები, თანამშრომლები, დამოუკიდებელი კონტრაქტორები, აქციონერები, ოფიცრები, დირექტორები და აგენტები ან პროდიუსერები, ინვესტორები, ან ნებისმიერი სხვა პირი ან სუბიექტი, რომელიც დაკავშირებულია შპს Joshua Villarreal Training-თან, უვნებელია ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიისგან. ქმედებების, სარჩელების, საარბიტრაჟო ან სამართალწარმოების მიზეზები, აგრეთვე ნებისმიერი ხარჯები, გადაწყვეტილებები, ხარჯები, საფასური, ზიანი, ხარჯები და/ან ვალდებულებები, მათ შორის ადვოკატის საფასური, რომელიც გაწეულია ნებისმიერი ასეთი პრეტენზიის დასაცავად ან გასამართლებლად, რომელიც წამოყენებულია შპს Joshua Villarreal Training-ის და წინააღმდეგ. ასოცირებული კომპანიები ჩემი ან ჩემი არასრულწლოვანის მონაწილეობის შედეგად იმ საქმიანობაში, რომელსაც ემსახურება შპს Joshua Villarreal Training და მასთან დაკავშირებული კომპანიები.
3. გათავისუფლება/გათავისუფლება თქვენი და/ან თქვენი არასრულწლოვანი და/ან თქვენი მემკვიდრეების, პირადი წარმომადგენლების და დანიშვნებით გაათავისუფლეთ, გაათავისუფლეთ და გაათავისუფლეთ შპს Joshua Villarreal Training შპს და ასოცირებული კომპანიები ნებისმიერი და ყველა პასუხისმგებლობისგან, რომელიც დაკავშირებულია თქვენთან ან თქვენთან. არასრულწლოვანთა მონაწილეობა ამ სერვისებში ან აქტივობებში და ეთანხმებით, რომ არ უჩივლოს Joshua Villarreal Training LLC-ს და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს რაიმე მიზეზით, რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია საქმიანობაში მონაწილეობასთან. ეს უარის თქმა და გათავისუფლება მიზნად ისახავს მოიცავდეს ყველა პრეტენზიას დაზიანებების, უბედური შემთხვევის, ავადმყოფობის ან ქონების ზარალის შესახებ, იქნება ეს ცნობილი თუ უცნობი, მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი, რომლებიც რაიმე ფორმით არის დაკავშირებული ან დაკავშირებული დაფინანსებულ საქმიანობასთან.
4. განცალკევება თქვენი და/ან თქვენი არასრულწლოვნის სახელით გესმით და პირდაპირ ეთანხმებით, რომ ეს შეთანხმება გამიზნულია იყოს ისეთივე ფართო და მოიცავს, როგორც ეს ნებადართულია იმ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, რომლისთვისაც იგი გამოიყენება და რომ თუ ამ ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილი არის ძალადაკარგულად გამოცხადდა, შეთანხმდნენ, რომ ხელშეკრულების ბალანსი გაგრძელდება სრული ძალაუფლებით და ძალაში, და რომ ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც ბათილად იქნა მიჩნეული, უნდა განიმარტოს და განიმარტოს, რომ მისცემს იმდენ დაცვას Joshua Villarreal Training LLC-ს და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს, როგორც ეს ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით. .

 

შეწყვეტა/წვდომის შეზღუდვა 

Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეწყვიტოს თქვენი წვდომა საიტზე და მასთან დაკავშირებულ სერვისებზე ან მის ნებისმიერ ნაწილზე ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით, ეს შეთანხმება რეგულირდება არიზონას შტატის კანონებით და თქვენ ეთანხმებით არიზონას სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციასა და ადგილს ყველა დავაში, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია საიტის გამოყენებასთან. საიტის გამოყენება არაავტორიზებულია ნებისმიერ იურისდიქციაში, რომელიც არ ახორციელებს ამ პირობების ყველა დებულებას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ამ განყოფილებას.

 

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ არსებობს ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან სააგენტოს ურთიერთობა თქვენსა და Joshua Villarreal Training-ს შორის ამ შეთანხმების ან საიტის გამოყენების შედეგად. Joshua Villarreal Training-ის მიერ წინამდებარე შეთანხმების შესრულება ექვემდებარება არსებულ კანონებს და სამართლებრივ პროცესს და არაფერი, რაც ამ ხელშეკრულებაშია შეტანილი არ არღვევს Joshua Villarreal Training-ის უფლებას შეასრულოს სამთავრობო, სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნები ან მოთხოვნები, რომლებიც დაკავშირებულია საიტის გამოყენებასთან ან თქვენს გამოყენებასთან. ინფორმაცია მიწოდებული ან შეგროვებული Joshua Villarreal Training-ის მიერ ასეთ გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუ ამ შეთანხმების რომელიმე ნაწილი დადგინდა, რომ არის არასწორი ან არააღსასრულებელი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, გარანტიაზე უარის თქმა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები ზემოთ ჩამოთვლილი, მაშინ არასწორი ან არააღსრულებადი დებულება ჩაითვლება მოქმედი, აღსასრულებელი დებულებით. რაც ყველაზე მეტად ემთხვევა თავდაპირველი დებულების განზრახვას და ხელშეკრულების დარჩენილი ნაწილი ძალაში რჩება.

 

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული აქ, ეს შეთანხმება წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას მომხმარებელსა და Joshua Villarreal Training-ს შორის საიტთან დაკავშირებით და ის ანაცვლებს ყველა წინა ან თანადროულ კომუნიკაციას და წინადადებას, იქნება ეს ელექტრონული, ზეპირი თუ წერილობითი, მომხმარებელსა და Joshua Villarreal Training-ს შორის. საიტზე. ამ შეთანხმების ბეჭდური ვერსია და ნებისმიერი შეტყობინების ელექტრონული ფორმით მოცემული დასაშვები იქნება სასამართლო ან ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში, რომელიც ეფუძნება ან ეხება ამ ხელშეკრულებას იმავე ზომით და ექვემდებარება იმავე პირობებს, როგორც სხვა საქმიანი დოკუმენტები და ჩანაწერები თავდაპირველად შექმნილი და შენახული დაბეჭდილი ფორმა. ეს არის გამოხატული სურვილი მხარეებისთვის, რომ ეს შეთანხმება და ყველა მასთან დაკავშირებული დოკუმენტი დაწერილი იყოს ინგლისურ ენაზე.

 

პირობების ცვლილებები

Joshua Villarreal Training იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს პირობები, რომლითაც Joshuavillarreal.com არის შემოთავაზებული. პირობების უახლესი ვერსია ჩაანაცვლებს ყველა წინა ვერსიას. Joshua Villarreal Training მოგიწოდებთ პერიოდულად გადახედოთ პირობებს, რათა იყოთ ინფორმირებული ჩვენი განახლებების შესახებ.

 

Დაგვიკავშირდით

Joshua Villarreal Training მიესალმება თქვენს შეკითხვებს ან კომენტარებს პირობებთან დაკავშირებით:

 

შპს Joshua Villarreal Training

16211 N SCOTTSDALE RD Ste A6A PMB-146

სკოტსდეილი, არიზონა 85254

 

 

Ელექტრონული მისამართი:

info@joshuavillarreal.com

 

Ტელეფონის ნომერი:

623-562-0101

 

ძალაშია 2022 წლის 27 მარტიდან

bottom of page